Izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije 4.kolovoza 2029.- I nadalje bez novooboljelih od COVID 19 virusa u Međimurskoj županiji

Obavijesti

4. kolovoza 2020. – Svi jučer uzeti nalazi u ZZJZ Međimurske su negativni. Danas je uzeto 36, a do sada ukupno 2197 uzoraka.

Bez obzira na dobru epidemiološku situaciju u Međimurju Stožer civilne zaštite Međimurske županije poziva na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera HZJZ.

Međimurje info