Međimurje info » Spust murskih ladji

Spust murskih ladji

Početkom srpnja pedesetak drvenih tradicijskih čamaca kreće od Bad Radkersburga u Austriji i kroz Sloveniju plovi do Svetog Martina na Muri. Ova trodnevna ekološka, rekreativna i turistička manifestacija prava je atrakcija za sve koji vole malo adrenalina, očuvanu prirodu i tradicijsku kulturu. Uz mnoštvo zabavnih programa možete doživjeti Muru na jedinstven način kao oblikovateljicu i stvarateljicu bujnog života prorijeđenih ili čak nestalih vrsta flore i faune.


Više informacija | www.svetimartin.hr
Međimurje info