Međimurje info » Mlin na Muri

Mlin na Muri

Na najsjevernijoj točki Republike Hrvatske, kraj malog naselja zvanog Žabnik, rijeka Mura okreće impresivno kolo drvenoga riječnog mlina. Jedinstven je to objekt tradicijske graditeljske baštine u Hrvatskoj. Žubor vode i škripa kamenog žrvnja vraćaju posjetitelje u davnu 1902. godinu kada je prvi put samljeveno brašno na tom plutajućem „starcu“.

Oko mlina, u idiličnom prirodnom ambijentu, uređen je „Mlinarov poučni put“. Uz šetnju kroz očuvanu prirodu, ovaj poučni put nudi i mnoštvo zanimljivih podataka o prirodnoj i tradicijskoj baštini prostora Značajnog krajobraza rijeke Mure. Tu je i riječna skela – plovilo koje poput perpetuum mobilea s jedne na drugu riječnu obalu prevozi ljude i vozila, a bez motora, jedara ili vesala.

Osnovne informacije:
Žabnik bb
40313 Sveti Martin na Muri
Telefon: +385 40 868231
e-mail:info@svetimartin.hr


Više informacija | www.svetimartin.hr, 040/868-231
Međimurje info