Međimurje info » Etnografska i sakralna baština

Etnografska i sakralna baština

Bogatstvo narodnih nošnji, prikazi narodnih običaja i drugo etnografsko blago mogu se doživjeti u etnografskoj zbirci Muzeja Međimurja u Čakovcu, privatnim zbirkama: Stanka Trstenjaka u Marofu 040/868-336, Lucije Krnjak u Mačkovcu te zbirkama kulturnih udruga u: Kotoribi, Svetoj Mariji, Maloj Subotici i Podturnu. Izvan uredovnog vremena uz najavu posjetiti se mogu i najznačajniji međimurski sakralni objekti: crkve Sv. Jeronima u Štrigovi, crkve Svetog Martina u Sv. Martinu na Muri, Sv. Nikole biskupa u Čakovcu, Presvetog trojstva u Nedelišću, Sv. Jakoba u Prelogu, Sedam žalosti BDM i Sv. Križa u Kotoribi.


Više informacija | www.visitmedimurje.com, 040/390-191
Međimurje info