Category Archives: Gradovi i općine

Grad Čakovec

Gradovi i općine

Naziv: Grad Čakovec
Adresa: Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
Tel: 040/314-920
Fax: 040/311-724
web: www.cakovec.hr
e-mail: grad-cakovec1@ck.tel.hr
Naselja koja spadaju u upravu: Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec i Žiškovec.
Dan grada/: 29. svibnja
Broj stanovnika: 27526
Broj gospodarskih subjekata: 834 poduzetnika, 609 obrtnika
Continue reading

Published by:

Grad Prelog

Gradovi i općine

Naziv: Grad Prelog
Adresa: Glavna 33, 40323 Prelog
Tel: 040/645-301
Fax: 040/645-303
web: www.prelog.hr
e-mail: gradonacelnik@prelog.hr
Naselja koja spadaju u upravu: Prelog, Otok, Čehovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec.
Dan grada/: 06. prosinca
Broj stanovnika: 7871
Broj gospodarskih subjekata: 134 poduzetnika, 138 obrtnika
Continue reading

Published by:

Grad Mursko Središće

Gradovi i općine

Naziv: Grad Mursko Središće
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
Tel.: 040/370-770, 370-771
Fax: 040/370-772
web: www.mursko-sredisce.hr
e-mail: grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr
Naselja koja spadaju u upravu: Mursko Središće, Hlapićina, Štrukovec, Peklenica i Križovec.
Dan grada: 14. svibnja
Broj stanovnika: 6548
Broj gospodarskih subjekata: 62 poduzetnika, 99 obrtnika

Continue reading

Published by:
Međimurje info