Međimurje info » Cesta tradicije

Cesta tradicije

Obrtništvo je u Međimurju od nekada bilo jedno od najvažnijih osnova za preživljavanje, ali i medij za umjetničko izražavanje „običnih“ ljudi. Bogatstvo te baštine najbolje se može doživjeti ukoliko se krene tragom „Ceste tradicije“. Ona povezuje desetak radionica tradicionalnih zanata (lončar, pletač šibe, drvorezbar, vrtlar u tradicijskom vrtu, tkalja, rezbar pokladnih maski, kuhar tradicijskih jela, mlinar na riječnom mlinu, ispirači zlata).

Uz prethodnu telefonsku najavu, individualno ili u grupi osim razgledavanja u radionicama može se aktivno uključiti u rad spomenutih obrtnika te izraditi suvenir ili uporabni predmet vlastitim rukama. „Cesta“ i objekti označeni su smeđom turističkom signalizacijom.


Više informacija | www.medjimurske-roke.hr, 098/239-889
Međimurje info