Međimurje info » Lov i ribolov

Lov i ribolov

Cijelo Međimurje pokriveno je lovnim revirima kojima brižno gospodare lokalna lovačka društva. U lovištima je najzastupljenija pernata divljač poput fazana, jarebice, divlje guske i patke.

Zanimljiv je lov i na zeca te srneću divljač. Lovačka društva osiguravaju odličnu organizaciju lova i svu popratnu logistiku.

Preko 5000 hektara ribolovnih voda raspoloživo je u Međimurju za sportski ribolov. Najatraktivnije lokacije su: kanal hidroelektrane kod Donje Dubrave, „Marina“ kod Preloga, kanal „Zrinski“ kod Kuršanca, šljunčare kod Ivanovca i Turčišća, rukavci rijeke Mure kod Križovca i Žabnika, korito rijeke Mure od Novakovca do Podturna, te kod Kotoribe, ušće rječice Trnave u Muru kod Goričana.

Najčešće riblje vrste koje u navedenim ali i mnogobrojnim drugim vodama obitavaju jesu: linjak, karas, babuška, pastrvski grgeč, som, štuka, smuđ, bulen, klen, šaran, amur, deverika, podust, mrena i druge. Ribolovnu dozvolu moguće je kupiti u ribičkim društvima i trgovinama ribičkom opremom.


Više informacija | www.medjimurskilovci.hr, 040/390-869 |www.ssrd.hr, 040/ 395-091
Međimurje info