Međimurje info » Međimurje kroz povijest

Međimurje kroz povijest

Brojni arheološki nalazi govore o životu ljudi u Međimurju od neolitika i eneolitika do brončanoga doba. Tada su mnoge bezimene etničke skupine izložene promjenama i udarima raznih osvajača. Panonsko-keltska plemena naseljuju ovaj prostor u starijem željeznom dobu, o čemu svjedoče pisani izvori rimskih osvajača. Rimljani polako, ali sigurno pacificiraju ove narode početkom I. st. naše ere. U IV. stoljeću naše ere Rimljani i sami trpe snažne prodore Alana, Huna, Gota, Vizigota i drugih naroda, do konačne propasti carstva u VI. stoljeću. Avari i Slaveni, srušivši carstvo, na ovom prostoru formiraju svoje ranosrednjovjekovne države. Nasilno su pokršteni od Franaka tijekom VIII. stoljeća. U vrijeme hrvatske narodne dinastije u X. i XI. st. Međimurje je bilo u sastavu hrvatske države.

U povelji kralja Stjepana Svetog izdanoj 16. kolovoza 1024. godine u kojoj se nabrajaju posjedi i vlasnici posjeda u Zaladskoj županiji spominje se i “..Bulchew cum piscinis suis in fluvio Drawa…” (Bulčev sa svojim ribnjakom na rijeci Dravi). To je prvi do sada poznati indirektni spomen jednog lokaliteta u Međimurju, pisan 70 godina prije utemeljenja Zagrebačke biskupije.

Prvi put izrijekom u pisanim povijesnim vrelima Međimurje se kao “insula inter Muram et Dravam” spominje 1203. godine. Kroz povijest Međimurjem su gospodarili grofovi Čak, vojvode Lackovići, grofovi Celjski, hrvatski banovi grofovi Zrinski, kraljevska komora, češki grofovi Althani i na kraju grofovi Feštetići. Vrijeme gospodstva grofova Zrinskih u Međimurju od 1546. do 1670. odnosno 1691.godine najsjajniji je preriod feudalne povijesti Međimurja. Čakovečki Stari grad Zrinski su, preuredivši srednjovjekovni «Wasserburg», pretvorili u renesansu utvrdu s raskošnom palačom. Na rijeci Muri organizirali su obranu od Osmanlija izgradivši snažni fortifikacijski sustav – neku vrstu «međimurske vojne krajine».

Nakon potresa 1738. godine u vrijeme gospodstva grofova Althan Stari grad je, po temeljitoj obnovi, dobio barokno obilježje. Tijekom 19. i 20. stoljeća u Starom su gradu bili smješteni različiti gospodarski i javni sadržaji.

U administarativnom smislu Međimurje je gotovo kroz čitavu svoju povijest bilo sastavnim dijelom mađarske Županije Zala. Tek u malim odsječcima vremena u specifičnim povijesnim prilikama u Međimurju je organizirana hrvatska administracija. Ipak, i pored silne mađarizacije, osobito u drugoj polovini 19. stoljeća I početkom 20. stoljeća Međimurje je u nacionanom smislu ostalo najkompaktniji hrvatski kraj. Danas u njemu živi gotovo 96 posto Hrvata. U prvom redu to je zasluga Katoličke crkve. Naime, Međimurje je od osnutka Zagrebačke biskupije 1094. godine (od 1852. godine nadbiskupije) do 1997. godine, dakle do osnivanja Varaždinske biskupije kojemu danas pripada, bilo u njezinom sastavu.

Status županije Međimurje je dobilo novim teritorijalnim uređenjem 30. prosinca 1992. godine. U administrativnom smislu Međimurska županija ima tri grada, Čakovec, Prelog i Mursko Središće i 22 općine.

Međimurska je županija danas vrlo dinamično područje u svim aspektima javnog, društvenog i gospodarskog života. (Preneseno sa: www.medjimurska-zupanija.hr)

Međimurje info