Međimurje info » Cycling in a Network 2.0 (CIAN 2.0)

Cycling in a Network 2.0 (CIAN 2.0)

Posjetili smo područje uz rijeku Muru – gdje je kroz projekt Cycling in a Network 2.0 (CIAN 2.0) mađarskih općina Nagykanizse i Zalakaros i Turističke zajednice Međimurske županije uspostavljena suradnja na stvaranju vlastitog turističkog identiteta i originalne turističke ponude.

Bogatstvo povijesne i kulturne baštine, autohtona gastronomija i atraktivno prirodno okruženje zaštićenog krajolika Natura 2000. ovdje se nude kao na dlanu. Prostor do sada nije bio u fokusu zanimanja cikloturista, no projektnim aktivnostima, ovo područje  im se pokušava nametnuti kao nova, atraktivna destinacija.

U sklopu projekta izrađeni su novi infrastrukturni objekti, uređene biciklističke staze i poligoni, servisne stanice o bike odmorišta, turistički info centri, provedene zajedničke manifestacije, tiskana je višejezična karta, napravljena web stranica i interaktivna aplikacija za smart phone uređaje, kako bi se  posjetiteljima sa obiju strana granice i rijeke Mure olakšalo snalaženje i kretanje na projektnom području, te omogućilo  aktivnije posjećivanje.
Uspostavljen je zajednički standard kvalitete Cyclist Welcome Classification System – klasifikacijski sustav koji cikloturistima daje uvid u vrstu i kvalitetu infrastrukture i sadržaja koje se nude na destinacijama

Današnji turisti tijekom posjeta destinaciji žele više od vožnje po cesti i traženja smještaja. Oni žele upoznati destinaciju i ljude, sudjelovati na manifestacijama, uspostaviti bliski odnos sa susjednim regijama, osjećati se dobrodošli, a upravo to je postignuto aktivnom suradnjom projektnih partnera.

Bogatstvo i bioraznolikost jedinstvenog prostora uz Muru kroz ovaj se projekt mogu doživjeti na jedan vrlo poseban način – na biciklu i u doticaju s prirodom. Turistima zanimljive atrakcije na području dviju država Hrvatske i Mađarske, mogu se posjetiti u samo jednom danu, a kao zanimljiva mogućnost, izrađeno je više od 60 različitih cikloturističkih paketa, od jednodnevnih do trodnevnih, prilagođeno za sve uzraste posjetitelja – cikloturista, obiteljskih programa do biciklističkih tura za aktivne cikloturiste.

Učvršćen je partnerski odnos između hrvatskih i mađarskih lokalnih sudionika, te su uspostavljene nove mogućnosti promocije za prekograničnu destinaciju uz Muru, njezin razvoj te zaštitu prirodnih vrijednosti i ljepota.

www.cycleinanetwork2.eu

Međimurje info