Međimurje info » Osnovni podaci

Osnovni podaci

▪ površina: 730 km2
▪ reljef: blagi brežuljci(Gornje Međimurje) i aluvijalna ravnica (Donje Međimurje)
▪ najviša kota: 344,5 m Mohokos
▪ klima: umjerena kontinentalna
▪ najznačajnija zaštičena priroda: Značajni krajobraz rijeke Mure, Perivoj Zrinskih, Čakovec, Bedekovićeve grabe, Lopatinec
▪ broj stanovnika: 118.426
▪ gustoća naseljenosti: 164 stanovnika/km2
▪ prosječna dob stanovništva: 37,6 godina
▪ jezik: hrvatski; narječje: kajkavsko
▪ lokalna samouprava:22 općine, 3 grada (Čakovec, Prelog, Mursko Središće)
▪ broj naselja: 131
▪ gospodarstvo: 1979 tvrtki s 27.458 zaposlenih u prerađivačkoj industriji, trgovini, građevinarstvu, poljoprivredii uslužnim djelatnostima


Turističko informativni centri

▪ TZ Međimurja, tel. 040/374-064, www.tzm.hr

▪ TZ Grada Čakovca, tel. 040/313-319, www.tourism-cakovec.hr

▪ TZ Grada Preloga,tel. 040/645-301,www.prelog.hr

▪ TZ Mursko Središće,tel. 040/370-772,

▪ TZ općine Sveti Martin na Muri, tel. 040/868-231, www.svetimartin.hr>

▪ TZ općine Štrigova, tel. 040/851-325,www.tic-strigova.hr

Više informacija | www.medjimurska-zupanija.hr, 040/374-111 | www.redea.hr
Međimurje info