Općina Dekanovec

Gradovi i općine

Naziv: Općina Dekanovec
Adresa: Florijana Andrašeca 41, 40318 Dekanovec
Tel: 040/849-648
Fax: 040/849-488
e-mail: opcina-dekanovec@ck.t-com.hr
web: www.dekanovec.hr
Naselja: Dekanovec
Dan općine: 13. svibnja

Općina Dekanovec smještena je u sjeveroistočnom dijelu Međimurske županije. Nalazi se u pograničnom području na «murskoj magistrali» koja povezuje prostor sjeverozapadnog dijela Međimurja sa donjomeđimurskim prostorom.
Formirana je na osnovu izmjene Zakona o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz siječnja 1997. godine, izdvajanjem naselja Dekanovec iz sastava općine Domašinec.

Općina Dekanovec najmanja je općina u Međimurskoj županiji i prostire se na površini od 6,0219 km2 što čini 0.83% ukupne površine županije. Općina broji 832 stanovnika.
Na području općine Dekanovec djeluje 8 poduzetnika sa 69 zaposlenih, te 10 obrtnika. Općina Dekanovec dobila je status područja od posebne državne skrbi treće skupine, radi negativnih demografskih i gospodarskih kretanja područja uz državnu granicu.

Međimurje info