Općina Donji Vidovec

Gradovi i općine

Naziv: Općina Donji Vidovec
Adresa: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
Tel: 040/615-105
Fax: 040/615-105
e-mail: opcina.donji.vidovec1@ck.t-com.hr
Naselja: Donji Vidovec
Dan općine: 15. lipnja

Općina Donji Vidovec samostalna je i jedna od najmanjih općina u Međimurskoj županiji. Smještena je u središtu istočnog Međimurja na državnoj cesti Čakovec – Koprivnica. Općina Donji Vidovec zauzima površinu od 13,61 km2 i broji nešto manje od 1700 stanovnika. Spada u manje općine u županiji.

Uslužne djelatnosti su u intenzivnom razvoju i Donji Vidovec je sve interesantnija destinacija turistima. Na području općine djeluje 18 poduzetnika sa 87 zaposlenih te 9 obrtnika.

Međimurje info