Općina Goričan

Gradovi i općine

Naziv: Općina Goričan
Adresa: Trg Sv.Leonarda 22, 40324 Goričan
Tel: 040/601-192
Fax: 040/602-163
e-mail: opcina@gorican.hr
web: www.gorican.hr
Naselja: Goričan
Dan općine: 24. lipnja

Općina Goričan smještena je u istočnom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 21,565 km2. Po veličini je osamnaesta jedinica lokalne samouprave u županiji te čini 2,96 % ukupne površine županije. Prema broju stanovnika općina Goričan je sa 3439 stanovnika trinaesta jedinica lokalne samouprave u županiji.

Sjeveroistočna granica općine je državna granica prema Republici Mađarskoj, a u pravilu je određuje rijeka Mura.
U sastavu općine Goričan nalazi se naselje Goričan. Izvan naselja najznačajnija građevna struktura je stalni međunarodni cestovni granični prelaz I. kategorije, s pripadajućom logistikom, lociran na državnoj autocesti GP Goričan – Zagreb – Rijeka, koja čini osnovu cestovne prometne veze Jadrana sa Srednjom Europom. Sam granični prijelaz je izdvojeni teritorij van naselja, a pripada općini Goričan i granica je između Hrvatske i Mađarske.
Stanovništvo naselja Goričan bavi se poljoprivredom, obrtništvom, a dio je privremeno zaposlen u inozemstvu ili u poduzećima iz samog Goričana i okolice. Na području općine djeluje 34 poduzetnika sa 902 zaposlenika te 23 obrtnika.

Međimurje info