Općina Gornji Mihaljevec

Gradovi i općine

Naziv: Općina Gornji Mihaljevec
Adresa: Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Tel: 040/899-117
Fax: 040/899-117
e-mail: opcina.gornji.mihaljevec@ck.t-com.hr
web: www.gornjimihaljevec.hr
Naselja: Općina Gornji Mihaljevec, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec

Općina Gornji Mihaljevec nalazi se na zapadnom dijelu Međimurske županije i pogranična je općina s Republikom Slovenijom. Na tom graničnom prostoru nalazi se međudržavni granični prelaz Preseka – Središče ob Dravi.

Površina općine Gornji Mihaljevec iznosi 32,15 km2 i po površini je jedanaesta općina u županiji. Obuhvaća sljedeća naselja: Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec. U tih dvanaest naselja živi svega 2046 stanovnika, pa po broju stanovnika zauzima pretposljednje mjesto u županiji. Gustoća naseljenosti općine iznosi 63,6 st/km2, što je znatno manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije koja iznosi 164,3 st/km2.
Općina pokriva područje brdovitog dijela gornjeg Međimurja. Promatra li se položaj općine Gornji Mihaljevec u županiji u gospodarskim okvirima, onda ova općina poput ostalih u rubnom pograničnom prostoru gornjeg Međimurja pripada gospodarski najslabije razvijenom području županije. Na području općine Gornji Mihaljevec djeluje 16 poduzetnika sa 71 zaposlenih, te 23 obrtnika.

 

Međimurje info