Grad Čakovec

Gradovi i općine

Naziv: Grad Čakovec
Adresa: Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
Tel: 040/314-920
Fax: 040/311-724
web: www.cakovec.hr
e-mail: grad-cakovec1@ck.tel.hr
Naselja koja spadaju u upravu: Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec i Žiškovec.
Dan grada/: 29. svibnja
Broj stanovnika: 27526
Broj gospodarskih subjekata: 834 poduzetnika, 609 obrtnika

Grad Čakovec upravno je, gospodarsko i kulturno središte Međimurske županije. Ima oko 17.000 stanovnika, a otprilike još toliko živi ih u okolnim naseljima koja također spadaju pod gradsku upravu, a to su: Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec i Žiškovec.

Grad Čakovec najpoznatiji je po svojoj tekstilnoj industriji, ali je za njegovu prepoznatljivost podjednako značajno graditeljstvo, grafička i tiskarska djelatnost, metaloprerađivačka proizvodnja i strojogradnja, te prehrambena industrija. Kako u industriji tako i u manjem poduzetništvu, sve veći značaj dobiva prerada plastičnih masa, informatika i niz drugih djelatnosti koje se razvijaju u skladu sa zahtjevima suvremenog tržišta.

Na području grada Čakovca djeluje 834 poduzetnika s 13.302 zaposlenih te 609 obrtnika.

Povijest
Čakovec je dobio ime po grofu Dimitriju Csakyju (Čakiju), koji je početkom 13. stoljeća podigao drvenu utvrdu koja je prozvana “Čakov turen”. Prvi puta izrijekom Čakovec se, kao utvrđeni grad, spominje 1333. godine u ispravi kralja Roberta.
Kroz svoju burnu povijest Čakovec je, kao i Međimurje, Često mijenjao gospodare. Najznačajnije razdoblje je svakako 16. i 17. stoljeće, kada su u Čakovcu stolovali hrvatski banovi i vojskovođe iz obitelji Zrinski. Kroz više generacija obitelj Zrinski je od Čakovečke utvrde stvorila jedan od najraskošnijih hrvatskih i europskih dvoraca toga doba. Poveljom Jurja IV. Zrinskog, od 29. svibnja 1579. godine, stanovnicima podgrađa Čakovečke utvrde daje se status slobodnog trgovišta, Čime je naselje dobilo osnovne atribute grada.
1848. godine Čakovec je proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Izabrano je gradsko vijeće od 30 članova, njegov izvršni organ – Savjet Grada Čakovca od 10 članova te prvi gradonačelnik.
Snažan gospodarski i društveni polet Čakovec doživljava u drugoj polovici 19. stoljeća izgradnjom željezničke pruge, jedne od prvih na ovim prostorima.
Ustrojavanjem jedinica lokalne uprave i samouprave, čime je Republika Hrvatska podjeljena na županije, te gradove i općine, Čakovec 1993. godine ponovo dobiva status grada.

Međimurje info