Općina Domašinec

Gradovi i općine

Naziv: Općina Domašinec
Adresa: Martina Pušteka 9, 40318 Dekanovec
Tel: 040/863-240
Fax: 040/863-240
e-mail: opcina-domasinec@ck.t-com.hr
web: www.opcina-domasinec.hr
Naselja: Turčišće i Domašinec
Dan općine: zadnja nedjelja u svibnju

Općina Domašinec formirana je kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave novim ustrojstvom 1992. godine. Do 1992. godine područje općine Domašinec bilo je u sastavu bivše općine Čakovec.
Općina Domašinec smještena je u središnjem krajnjem sjeveroistočnom dijelu Međimurske županije, uz rijeku Muru, odnosno državnu granicu s Republikom Mađarskom. Općina se prostire na površini od 35,33 km2 i spada u red srednjih općina, približno 4,84 % od ukupnog prostora županije.

Općina broji 2459 stanovnika, pa je gustoća naseljenosti 70 st/km2. U sastavu općine nalaze se 2 naselja: Turčišće i Domašinec, koji je ujedno i središte općine.
Područje općine Domašinec danas je gospodarski dobro razvijeno, a posebice se to odnosi na razvoj poljodjelstva i povrtlarstva. Na području općine Domašinec djeluje 20 poduzetnika sa 180 zaposlenih, te 36 obrtnika.

Međimurje info