Općina Donja Dubrava

Gradovi i općine

 

Naziv: Općina Donja Dubrava
Adresa: Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
Tel: 040/688-919
Fax: 040/688-919
e-mail: opcina-donja-dubrava@ck.t-com.hr
web: www.donjadubrava.com
Naselja: Donja Dubrava
Dan općine: 13. srpnja

Općina Donja Dubrava smještena je u kutu međimurskog trokuta na samoj rijeci Dravi, blizu ušća Mure. Općinu čini samo naselje Donja Dubrava u kojem živi 2531 stanovnik u 797 domaćinstava.
Najveći ostvaren projekt na Dravi je HE Dubrava.

U gospodarstvu se osjeća zamah privatnog poduzetništva i obrtništva. Na području općine djeluje 24 poduzetnika sa 131 zaposlenik te 49 obrtnika.

Međimurje info