Općina Kotoriba

Gradovi i općine

Naziv: Općina Kotoriba
Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
Tel: 040/682-265
Fax: 040/682-247
e-mail: opcina@kotoriba.hr
web: www.kotoriba.hr
Naselja: Kotoriba
Dan općine: 14. rujna

Općina Kotoriba nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu Međimurske županije uz rijeku Muru koja je ujedno i državna granica s Republikom Mađarskom. Nalazi se u nizinskom donjem Međimurju, kojeg karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku. Površina općine Kotoriba iznosi 26,58 km2 i broji ukupno 3333 stanovnika.

U sastav općine ulazi samo naselje Kotoriba, koje je prometno dobro povezano s ostalim dijelovima Hrvatske i s Republikom Mađarskom željezničkim pravcem koji prolazi općinom Kotoriba, dok je cestovnim prometom izolirana.
Na području općine Kotoriba djeluje 41 poduzetnik s 264 zaposlenih, te 29 obrtnika.

Međimurje info