Od petka 18.rujna 2020. sportski klubovi i udruge u Međimurskoj županiji mogu ponovo koristiti školske sportske dvorane

Obavijesti

17. rujna 2020. – Od 15. rujna 2020. učenici i prosvjetni djelatnici nemaju obvezu nošenja zaštitnih maski tijekom trajanja nastave, a budući je  epidemiološka situacija u Međimurskoj županiji povoljna, Stožer civilne zaštite Međimurske županije donio je preporuku kojom sportski klubovi/udruge od petka 18. rujna 2020. uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera HZZJZ, ponovno za svoje aktivnosti mogu koristiti školske sportske dvorane.

Školske sportske dvorane mogu biti dane na korištenje vanjskim korisnicima (sportskim udrugama/klubovima) uz odluku ravnatelja, gradskog/općinskog stožera civilne zaštite te uz prethodnu suglasnost osnivača i Stožera civilne zaštite Međimurske županije.

Školske sportske dvorane moraju imati pristup koji ne zahtjeva prolaz kroz prostore škole već se isključivo može koristiti samo direktan ulaz izvana.

Stožer, kako bi se zadržala povoljna epidemiološka situacija i dalje poziva sve građane na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera.

Međimurje info