Općina Podturen

Gradovi i općine

Naziv: Općina Podturen
Adresa: Ivana Grščića 5, 40317 Podturen
Tel: 040/847-260
Fax: 040/847-002
e-mail: opcina-podturen@ck.t-com.hr
web: www.opcina-podturen.hr
Naselja: Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica
Dan općine: blagdan Tijelova

Općina Podturen smještena je u sjeveroistočnom, pograničnom dijelu Međimurske županije i specifična je po tome što graniči s Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom. Konstituirana je 1993. godine, a proteže se na 3142 ha i broji 4392 stanovnika.
Općina Podturen obuhvaća šest naselja: Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica. U zaseoku Lončarevo, udaljenom 500 metara od Podturna, smješteno je romsko naselje koje broji 335 stanovnika

U prosincu 2002. godine općina dobiva status područja od posebne državne skrbi, treća skupina, radi negativnih demografskih i gospodarskih kretanja u području uz državnu granicu.
Na području općine djeluje 24 poduzetnika sa 121 zaposlenikom, te 42 obrtnika.

Međimurje info