Općina Pribislavec

Gradovi i općine

Naziv: Općina Pribislavec
Adresa: Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec
Tel: 040/360-211
Fax: 040/361-031
e-mail: opcina.pribislavec@ck.t-com.hr
web: www.pribislavec.hr
Naselja: Pribislavec

Općina Pribislavec, jedna od najmlađih općina u Državi, konstituirana je 2002. godine, izdvajanjem iz grada Čakovca. Površina općine je 11,26 km2 i spada u manje općine u županiji. Općina Pribislavec sada broji preko 3120 stanovnika, što je u odnosu na Međimursku županiju 2,3 %. U okviru općine žive pripadnici Romske nacionalne manjine na koje otpada preko 11 % od ukupnog broja stanovnika.

Na području općine djeluje oko 110 poduzeća i obrta. U većim poduzećima s preko 10 zaposlenih trenutno radi preko 150 radnika, dok na obrte, gdje je zaposleno od 1 do 5 radnika, otpada preko 130 radnika, što znači da na području općine Pribislavec radi preko 300 radnika.

 

Međimurje info