Općina Štrigova

Gradovi i općine

Naziv: Općina Štrigova
Adresa: Štrigova 31, 40312 Štrigova
Tel: 040/851-134
Fax: 040/851-039
e-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr
Naselja: Štrigova, Banfi, Grabrovnik, Leskovec, Jalšovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban i Železna Gora

 

Općina Štrigova nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije te je u Robadju i njena najzapadnija točka. Na zapadu se granica općine poklapa s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni granični prelazi Banfi i Bukovje.

Površina općine Štrigova iznosi 39,31 km2 i po površini je četvrta općina u županiji. U sastav općine spadaju sljedeća naselja: Štrigova, Banfi, Grabrovnik, Leskovec, Jalšovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban i Železna Gora. Naselje Štrigova čini djelomično kompaktno urbano građevinsko područje, dok ostala naselja pripadaju tipologiji naselja Gornjeg Međimurja, uvjetovanog reljefom i prirodnim okruženjem, a osnovna karakteristika ove tipologije je disperznost. U tih deset naselja živi svega 3221 stanovnika pa po broju stanovnika zauzima dvanaesto mjesto u županiji. Gustoća naseljenosti općine iznosi 81,94 st/km2, što je upola manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije koja iznosi 164,3 st/km2.
Promatra li se položaj općine u gospodarskim okvirima, onda općina Štrigova pripada gospodarski najslabije razvijenom području županije. Taj je prostor u gospodarskom smislu velikim dijelom bio orijentiran na susjednu Sloveniju.
U općini Štrigova dominantna djelatnost jest poljoprivreda, s naglaskom na vinogradarstvo i voćarstvo, a manje na stočarstvo, ratarstvo i povrtlarstvo.
Na području općine Štrigova djeluju 22 poduzetnika sa 172 zaposlenika, te 53 obrtničke radnje.

Međimurje info