Općina Sveta Marija

Gradovi i općine

Naziv: Općina Sveta Marija
Adresa: Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija
Tel: 040/660-864
Fax: 040/660-001
e-mail: opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr
web: www.svetamarija.hr
Naselja: Sveta Marija i Donji Mihaljevec
Dan općine: 15. kolovoza

Općina Sveta Marija formirana je kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave 1997. godine, izdvajanjem naselja Sveta Marija i Donji Mihaljevec iz općine Kotoriba.

Smještena je na krajnjem istočnom prostoru Međimurske županije uz rijeku Dravu. Površina općine Sveta Marija iznosi 23,40 km2 i spada u red manjih općina, približno 3,20 % od ukupnog prostora županije. Općina broji 2433 stanovnika pa je gustoća naseljenosti 104 st/km2, što je manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije koja iznosi 164,3 st/km2.
U sastav općine Sveta Marija ulaze 2 naselja: Donji Mihaljevec i Sveta Marija koja je ujedno i središte općine.
Na području općine Sveta Marija djeluje 12 poduzetnika s 50 zaposlenih, te 32 obrtnika s različitim profilom djelatnosti i to od trgovine, uslužnih djelatnosti, prerađivačkih i proizvodnih djelatnosti.

Međimurje info