Općina Sveti Juraj na Bregu

Gradovi i općine

Naziv: Općina Sveti Juraj na Bregu
Adresa: Pleškovec 25, 40311 Lopatinec
Tel: 040/855-305
Fax: 040/855-294
e-mail: opcina-sveti-juraj@ck.t-com.hr
web: www.svetijurajnabregu.hr
Naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg
Dan općine: 23. travnja

Općina Sveti Juraj na Bregu nalazi se na zapadu središnjeg dijela Međimurske županije. Kao jedinica lokalne samouprave ustanovljena je 1993. godine. Površina općine Sveti Juraj na Bregu iznosi 30,17 km2, što čini 3,21 % ukupne površine Međimurske županije. Po površini je 12. te pripada općinama srednje veličine u županiji.

U sastav općine Sveti Juraj na Bregu ulazi 9 naselja i to: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. U tih 9 naselja živi ukupno 5279 stanovnika pa po broju stanovnika zauzima šesto mjesto u županiji. Gustoća naseljenosti općine iznosi 175 st/km2, što je natprosječna vrijednost u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije – 164,3 st/km2, pa je općina Sveti Juraj na Bregu jedan od najgušće naseljenih prostora Međimurja. Naselja su smještena na brežuljcima što je ujedno i prednost i nedostatak. Nedostatak je u tome što je upravo zbog geografskog položaja povezanost bila veoma loša jer su ceste bile neizgrađene. S druge strane taj geografski položaj trebalo bi iskoristiti za razvoj određenih resursa poljoprivrede (vinogradarstvo i voćarstvo), te turizam.
Na području općine Sveti Juraj na Bregu djeluju 32 poduzetnika sa 175 zaposlenih te 61 obrtnik.

Međimurje info