Općina Sveti Martin na Muri

Gradovi i općine

Naziv: Općina Sveti Martin na Muri
Adresa: Trg Svetog Martina 3, 40313 Sveti Martin na Muri
Tel: 040/868-231
Fax: 040/868-922
e-mail: opcina.sveti.martin.na.muri@ck.t-com.hr
web: www.svetimartin.hr
Naselja: Čestijanec, Lapšina, Jurovec, Brezovec, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik i Marof
Dan općine: 11. studenog

Općina Sveti Martin na Muri smještena je na najsjevernijoj točki Međimurske županije, te je u Žabniku i najsjevernija točka Republike Hrvatske. Jedna je od najmanjih općina u Međimurskoj županiji. Sjeverna granica općine Sveti Martin na Muri poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalazi se međudržavni granični prijelaz Sveti Martin na Muri koji je u izgradnji.

Djelomično se proteže uz lijevu obalu rijeke Mure, a većim dijelom zadire do samih početaka slovenskih naselja Hotiza, Kapca i Kot.
Površina općine Sveti Martin na Muri iznosi 25,25 km2, što je svrstava u red srednje velikih općina u Međimurskoj županiji, a u red malih općina u Hrvatskoj. Po površini je petnaesta općina u županiji. U trinaest naselja koja obuhvaća općina Sveti Martin na Muri živi svega 2958 stanovnika pa po broju stanovnika zauzima četrnaesto mjesto u županiji. Gustoća naseljenosti općine iznosi 117,15 st/km2, što je manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije koja iznosi 164,3 km2. Naselja Čestijanec, Lapšina, Jurovec, Brezovec, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik i Marof nižu se uz «mursku magistralu», grupirana su i međusobno povezana te čine kompaktno urbano građevinsko područje, dok su ostala naselja Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovčak i Kapelščak naselja koja pripadaju tipologiji naselja Gornjeg Međimurja, uvjetovanog reljefom i prirodnim okruženjem, a osnovna karakteristika im je disperznost.
Općina Sveti Martin na Muri pripada gospodarski slabije razvijenom području županije. Na području općine djeluje 34 poduzetnika sa 152 zaposlenika, te 37 obrtnika.

Međimurje info